Aktualitātes

Atskats uz ICOLD 86. ikgadējo sanāksmi un 26. kongresu, kas norisinājās 1.-7. jūlijā, Vīnē, Austrijā.

Posted

Latvijas Lielo aizsprostu biedrību Vīnē pārstāvēja valdes loceklis G.Zaķis un valdes sekretāre D.Kreišmane. Atskatoties uz notikumiem pa dienām:

1.jūlijā jau aktīvi sāka strādāt visas 25 tehniskās komitejas, 4 reģionālie klubi, kā arī tika nodrošināta iespēja doties Vīnes skaistāko skatu tūrē.

2.jūlijā tika atklāta 86. Ikgadējā ICOLD sanāksme un Austrijas Nacionālās Lielo Aizsprostu biedrības (ATCOLD) hidroinženierijas simpozijs. Simpozija lielāko uzmanību pievērsa ziņojumu sesija par Orovillas aizsprosta galvenās un rezerves pārgāznes avāriju 2017.gadā ASV, tāpat aizsākās piecas dažādas ziņojumu sesijas, kas turpinājās arī 3. jūlijā. Grāmatu, ar visu ziņojumu īsiem kopsavilkumiem, iespējams lejupielādēt no sekojošas adreses: https://www.icoldaustria2018.com/fileadmin/user_upload/Book_of_extended_abstracts_ICOLDAustria2018.pdf .

3.jūlijā norisinājās ICOLD ģenerālā asambleja, kurā informētas nacionālās komitejas par ICOLD aktivitātēm un kuru apmeklēja 63 dalībvalstis. Šis gads ICOLD ir zīmīgs gads, jo tiek svinēta 90 gadu jubileja, nosvinēta 100. dalībvalsts iestāšanās, kā arī kongresā ir sasniegts 100. jautājums.

Ģenerālā asambleja uzsākta ar 1 minūtes klusuma brīdi par godu aizgājušajiem ICOLD biedriem: Sultan ALAM (Francija), Alexander ASARIN (Krievija), Chris OOSTHUIZEN (D-Āfrika), Jussi PYYNY (Somija), Takashi TOYATA (Japāna), Adrian POPOVICI (Krievija).

Jaunu dalībvalstu pieteikumi pēdējā gada laikā nav saņemti, iespējams, turpmākajos gados tiks uzņemtas Kazahstāna, Uganda, Haiti, Laosa, Kongo un Senegāla ar kurām dotajā mirklī norit pārrunas, tādējādi palielinot dalībvalstu skaitu.

ICOLD Vēlēšanas (Termiņš 2018.-2021. gads)

  • ICOLD prezidenta vēlēšanas: Anton Schleiss prezidentūras termiņš beidzas šajā gadā, tādēļ bija jāpārvēl jauns prezidents uz nākamajiem 3 gadiem. Tika izvirzīts viens kandidāts – Michael Rogers. Aizklātā balsojumā pēc ICOLD statūtiem PAR nobalsoja 60 valstis, Atturās -2 un Pret – 1. Tādējādi par jauno prezidentu tiek ievēlēts Michael Rogers no ASV.
  • ICOLD Viceprezidentu vēlēšanas:

Pirmā vieta – Āfrikas zona. Viceprezidenta kandidātam bija jānāk no Āfrikas zonas, nomainot Ahmedu Chraibi (Maroka). Izvirzīts viens kandidāts – Michael Abebe (Etiopija). Aizklātā balsojumā tika balsots 62 –PAR un Atturas – 1. Ar pārliecinošu pārsvaru Michael Abebe tiek ievēlēts par viceprezidentu.

Otrā viceprezidenta vieta, nomainot Michael Rogers (ASV), kandidātam jābūt no jebkuras zonas, izņemot Eiropu. Izvirzīts viens kandidāts – Ali Noorzad (Irāna). Aizklātā balsojumā PAR – 58 balsis, PRET – 1, ATTURAS – 4.

Tālāk Ģenerālajā asamblejā tika sniegti ziņojumi no Kanādas nacionālās komitejas par nākamā gada 87. ICOLD sanāksmi Otavā, Kanādā (http://www.icold-cigb2019.ca/ ); ziņojums no Indijas nacionālās komitejas par 2020. gada 88. ICOLD sanāksmi NewDelhi, Indijā, un ziņojums no Francijas nacionālās komitejas par 2021. gada 89. ICOLD sanāksmi un 27. Kongresu Marseļā, Francijā (tapšanas stadijā mājas lapa: http://barrages-cfbr.eu/IMG/html/marseille2021_fr.html) .

2022.gada ICOLD ikgadējās sanāksmes rīkošanai pieteicās viena dalībvalsts – Irāna, kura vēlas rīkot 90. ICOLD ikgadējo sanāksmi Širāzas pilsētā. Ar 63 balsīm PAR, tika apstiprināta Irāna par rīkotāj valsti.

Tālāk ģenerālajā asamblejā sekoja plaši ziņojumi no tehniskajām komitejām, reģionālajiem klubiem, no ICOLD vadības par finansēm, publikācijām un citām aktualitātēm. Turpmāk ICOLD publikācijas izdos starptautisks izdevējs, tādējādi paplašinot iespējas atsaukties uz publikācijām un biļeteniem.

4.jūlijs sākās ar 26. ICOLD kongresa atklāšanu. Šajā gadā pirmo reizi tika pasniegtas ICOLD Inovāciju balvas, kur kopumā tika iesūtīti 30 inovatīvi risinājumi no kuriem četri tika apbalvoti ar  naudas balvu un bezmaksas kongresu 2021.gadā Francijā. Tika ieviesta arī jauna balva – par īpašiem nopelniem, kuru saņēma M.Lemperiere. Ja ir interese par inovāciju balvas kandidātiem un viņu inovāciju aprakstiem – droši griezieties pie valdes sekretāres pēc informācijas.

Atklājot ICOLD kongresu, aizsākās sesijas četros dažādos jautājumos: Q100– Reservoir sedimentation and sustainable development (Sedimentācija ūdenskrātuvēs un ilgtspējīga attīstība); Q101 – Safety and risk analysis (Drošuma un riska analīze); Q102 – Geology and Dams (Ģeoloģija un aizsprosti); Q103 – Small dams and levees (mazie aizsprosti un dambji).

Kongress tika noslēgts 6.jūlija vakarā paziņojot visiem ICOLD kongresa dalībniekiem par jaunievēlēto ICOLD prezidentu un noslēdzot vakaru, iepazīstinot ar Austrijas nacionālo kultūru – no Mūzikas skaņām līdz Vīnes valsim.

Tiem, kuri vēlas piedalīties 2019.gada ICOLD sanāksmē ar ziņojumiem, tad nepieciešamā informācija ir atrodama http://www.icold-cigb2019.ca/abstracts-and-technical-papers/ vai interesējoties personīgi pie LLAB valdes sekretāres. Ziņojumu iesūtīšanas termiņš –  2018.gada 15.septembris.